IT lahendused

IT juhtimine

 • - konsultatsioon
 • - toimiva süsteemi kujundamine
 • - süsteemi kulude monitooring ja optimeerimine
 • - arvutivõrkude kujundamine

IT tugi

 • - jooksvalt tekkivate probleemide lahendamine
 • - riistvara seadistamine ja haldus
 • - andmeturve
 • - ööpäevaringne monitooring (24x7)
 • - ööpäevaringne administreerimine (24x7)
 • - kasutajatugi

IT varustamine

 • - Riistvara/kontoriseadmete tellimine ja paigaldamine (vajadusel ka seadistamine)
 • - arvutisüsteemi paigaldus
 • - arvutivõrkude ehitus

Veebilahendused

Veebirakenduste arendamine

Olemasolevate rakenduste optimeerimine ja lokaliseerimine

Infosüsteemide loomine

Kodulehtede loomine

"Võtmed kätte" kodulehtede valmistamine

Veebikujundus